Nombre de visiteurs : Hit Counter by Digits
 
 

 

books      epaw-video-en

 

 

Echos > 2014 > Omgevingsraad Windpark Wieringermeer is een dictatuur!

nd
Nederland

geen

Omgevingsraad Windpark Wieringermeer is een dictatuur!


Wat is de definitie van een dictatuur: In een dictatuur hebben de burgers weinig of niets te zeggen. De macht is in handen van één persoon (de dictator) of in de handen van een klein groepje mensen.

Quelle est la définition d'une dictature: Dans une dictature, les gens ont à dire peu ou rien. Le pouvoir est entre les mains d'une seule personne (le dictateur) ou dans les mains d'un petit groupe de personnes.

Fondation des résidents des Eoliennes Wieringermeer" (StOWW).

 

Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer (StOWW).
Omwonenden van windturbines in en rond de Wieringermeer voelen zich niet serieus genomen met betrekking tot de grote impact van windenergie op de omgeving. Initiatiefnemers willen ruim 106 immense industriële windturbines in de Wieringermeer plaatsen. Een hele grote groep van ruim 1100 mensen heeft zich inmiddels uitgesproken tegen de komst van deze windturbines, maar Politiek en Initiatiefnemers doen nog altijd alsof hun neus bloedt, en er draagvlak voor windturbines in de Wieringermeer is. De ‘eigen omwonendenraad’ die nu formeel opgericht wordt, gaat zich hard maken voor de omwonenden.

Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer (StOWW), heeft maar één belang en dat is úw belang. Wij  staan voor het informeren en behartigen van belangen van omwonenden windturbines Wieringermeer. Met kernwoorden als transparantie en democratisch.
 
Is de omgevingsraad windpark Wieringermeer dan niet transparant en democratisch?
Er is weliswaar een ‘omgevingsraad’ opgericht door de initiatiefnemers van windpark Wieringermeer. Deze raad heeft echter geen enkel mandaat, zeggenschap en juridische status, en kan geen feitelijke betekenis invullen voor de geraakte omwonenden. Bijna alle betrokkenen van de omgevingsraad zijn aangezocht door de initiatief nemers en zijn niet democratisch gekozen, ook de ingezetene omwonenden!  

Voorstellen van betrokkenen in de omgevingsraad ,  worden niet  gemeenschappelijk besproken, maar op voorhand afgewezen.

De omgevingsraad is één grote poppenkast, waar de omwonenden de poppen zijn maar de initiatiefnemers de poppen laten dansen.

Er zijn nog altijd geen concrete toezeggingen voor een nette compensatie van de waardevermindering van woningen, en toekomstige overlast. De huidige omgevingsraad heeft geen zeggenschap, mandaat en formeel bestuur, en kan daarom ook geen concrete oplossingen bieden. Het is een zoethoudertje, mooi voor de bühne, en een lege huls zonder betekenis.

Er zijn ruim 400 huishoudens die direct last hebben van het windpark, hun adressen zijn bekend bij initiatiefnemers van de omgevingsraad, maar na herhaaldelijke verzoeken, worden deze niet gedeeld met leden van deze raad! Hoe kan je met je achterban overleggen als je niet weet wie je achterban is?

Windpark Wieringermeer zou solitaire molens gaan herstructureren. In het huidige plan worden 34 solitaire molens 1 op 1 vervangen, in plaats van 1 nieuwe voor 2 oude. Zoals vastgelegd in het oorspronkelijke plan van de toenmalige gemeente Wieringermeer.
30 solitaire eigenaren van windturbines in de Wieringermeer hebben nieuwe omgevingsvergunningen aangevraagd ter vervanging van hun huidige turbine, dit staat in schril contrast met wat het Windkracht Wieringermeer beoogt, nog meer molens in plaats van minder.

Vele burgers zoals u krijgen, met al hun belangrijke vragen, bij de huidige omgevingsraad geen luisterend oor, worden genegeerd en daarna van het kastje naar de muur gestuurd.

Belangrijke onderwerpen worden bij vergaderingen van de omgevingsraad bewust op een laat tijdstip (lees: op het eind van de agenda) gepland zodat er weinig tijd c.q. zin overblijft om er over te praten.

Bij vergaderingen van de omgevingsraad is de pers niet welkom en mogen de leden van de omgevingsraad niet met de pers praten. Persvrijheid? ? Je zou mogen verwachten dat alle omwonenden up to date geïnformeerd worden, met zo’n mega ingrijpende verandering van je leefgebied, van wat er binnen de omgevingsraad wordt besproken, maar helaas blijft alles wat besproken is binnenskamers.
 
Wat gaat stichting omwonenden windturbines Wieringermeer (StOWW)doen?
De stichting zal met de omwonenden in samenspraak met instanties als NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines), de stichting Windmolenklachten en het NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie) zich hard maken om geluidsoverlast en afwaardering woningbezit op een nette manier gecompenseerd en geminimaliseerd te krijgen. Daartoe zal in overleg worden getreden met politiek en een duidelijk signaal naar buiten worden afgegeven. Wij zullen op transparante wijze acteren zodat een einde wordt gemaakt aan de pseudo omgevingsraad.

Omwonenden krijgen te maken met economische afwaardering van hun woning, en veel geluidsoverlast. Juist die ingrediënten gaat onze stichting zich hard voor maken. Er zijn al inwoners die hun waarde van hun huis met 20% hebben zien dalen, na succesvol bezwaar maken bij gemeente Hollands Kroon. En dit is voor het wonen in het zoekgebied van windpark Wieringermeer, niet eens voor de daadwerkelijke plaatsing.

Stichting omwonenden windturbines Wieringermeer gaat omwonenden voorzien van documenten om zienswijzen in te dienen en bezwaarschriften formuleren tegen de WOZ waarde en formulieren maken om initiatiefnemers, grondeigenaren, gemeente Hollands Kroon, e.d.  persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Onze stichting gaat ook verzoeken om een draagvlak onderzoek te verrichten onder bewoners van de Wieringermeer. De gemeente, provincie en initiatiefnemers beweren ongefundeerd dat er draagvlak onder de omwonenden van het windpark. Om van alle discussie af te zijn stellen we voor het draagvlak te meten in een onderzoek b.v. uitgevoerd door TNO.

Conclusie
De huidige omgevingsraad windpark Wieringermeer was niets, is niets en wordt niets. Het blijft beperkt tot gezellige en geregisseerde ‘geluidssafari uitjes’.

De insteek om een formele organisatie te starten wordt met name gevoed door het gemis aan een formele vertegenwoordiging van omwonenden vanuit de Wieringermeer. Bedoeling is ook om juridisch in de toekomst ten strijde te trekken om schade beperkend te werk te kunnen gaan. Daarom zal de organisatie naar buiten treden en zullen omwonenden zich kunnen aanmelden en aansluiten.

Voor nadere  informatie kan contact gezocht worden met onderstaande bestuursleden.
 
Hoogachtend,
 
Voorzitter: Han Lammers
Email: wieringermeer@geenwindturbines.nl
06 24529860
Secrataris: Rixt de Boer
Email: wieringermeer@geenwindturbines.nl
06 53793843
 

Donateurs.

Volgende week volgt een email, waarin wij u vragen om donateur te worden van onze stichting.

Wij hebben de middelen hard nodig om diverse acties, spandoeken, juridische bijstand te bekostigen.

 

Website: Wieringermeer.geenwindturbines.nl

Email: Wieringermeer@geenwindturbines.nl
 
Copyright © 2014 wieringermeer.geenwindturbines.nl, All rights reserved.
U krijgt deze mail omdat u tegen extra windturbines in de Wieringermeer bent

Ons mailadres is:
wieringermeer.geenwindturbines.nl
Wieringermeer
Middenmeer, Nh 1775
Netherlands

Add us to your address bookuitschrijven van deze lijst    verander mijn gegevens

____________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 


1234

Seitenanfang
Impressum