Nombre de visiteurs : Hit Counter by Digits
 
 

 

books      epaw-video-en

 

 

Έγγραφα > They say no to wind turbines > President Komorowski wants a moratorium on local wind farms

Poland: President Komorowski wants a moratorium
on local wind farms

Bronisław KomorowskiThe president wants to hold local decisions on wind farms. Opening the debate on renewable energy sources pointed out that wind energy is "good", but in specific communities raises bad emotions.

(Rough translation from Google Translate of the beginning of the following article of December 12, 2012 in Polish)

STOP WIATRAKOMRead more at stopwiatrakom.eu
member of EPAW

INTERIA.PLŚroda, 12 grudnia 2012

Prezydent Komorowski chce moratorium
na lokalne farmy wiatrowe

Prezydent chce wstrzymania lokalnych decyzji dotyczących farm wiatrowych. Otwierając debatę o odnawialnych źródłach energii zaznaczył, że energia wiatrowa jest "dobra", ale w konkretnych gminach budzi złe emocje.

Bronisław Komorowski - by nie produkować, jak to określił, "złej energii społecznej" - sugeruje poczekanie z przeznaczaniem konkretnych gruntów pod wiatraki do przyjęcia ustawy o OZE.

W jego ocenie, niektóre decyzje podejmowane przez wójtów czy burmistrzów są "dziwne" i budzą sprzeciw lokalnych społeczności. Prezydent chciałby temu zapobiec. Ostrzegał też przed "zachwaszczeniem" krajobrazu.

Zainstalowane już farmy wiatrowe mogą wyprodukować 2.600 megawatów energii elektrycznej. Podpisano umowy o podłączenie do sieci kolejnych farm o mocy 15 tysięcy megawatów. Dalszych 6 tysięcy megawatów czeka w kolejce na promesy.

Wejście w życie ustawy o OZE jest możliwe - po uwzględnieniu unijnych procedur - pod koniec przyszłego roku.

INTERIA.PL | 12 grudnia 2012


1234

Top of page
Ποιοι είμαστε